Actor OC Ukeje makes music debut with ‘Potato Potahto’